H&R System Szkolenia Kelnerskie, Barmańskie Consulting dla Hoteli i Restauracji

Menedżer Liderem Zespołu

Menedżer Liderem Zespołu

Rozwój zespołu, wzrost zysków

 

Kolejnym etapem w rozwoju kompetencji menedżerskich jest  szkolenie pt. Menedżer Liderem Zespołu, którego głównym celem jest zwiększenie umiejętności motywowania i rozwijania pracowników a co za tym idzie wyższa satysfakcja Gości oraz wzrost zysków.

Szkolenie opracowałem wspólnie z menedżerami i właścicielami restauracji w oparciu o ich kluczowe potrzeby i cenne sugestie.

Osoby uczestniczące w szkoleniu napisały w ankietach, że najważniejsze było między innymi:

„duża ilość ćwiczeń co będzie miało przełożenie na praktykę”
„konkrety, które otworzyły mi drogę, jak postrzegać różne sprawy”
„po szkoleniu czuje się natchniony i zainspirowany”
„informacje z życia wzięte na prawdziwych przykładach”
„dużo samodzielnej pracy, liczne przykłady i gotowe rozwiązania”
"trudne rozmowy z pracownikiem np. egzekwowanie zadań, delegowanie zadań"
"lepsze porozumienie ze współpracownikami i szefem"
"trudności z jakimi spotyka się kierownik i jak sobie poradzić"
" jak zamieniać minusy na plusy"
"metody pracy i rozmowy z ludźmi"
"planowanie swojej pracy i delegowanie zadań"
"proces grupowy z udziałem uczestników"
"badanie satysfakcji pracowników"
"utrzymanie dyscypliny w pracy"
"budowanie odpowiedzialności w zespole"
"panowanie nad emocjami"
„radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi w restauracji”

 Cele szkolenia:

  • Wiedza w jaki sposób przekazywać trudne decyzje podwładnym równocześnie chroniąc interesy menedżera i firmy.
  • podniesienie kwalifikacji w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach z pracownikami
  • stosowanie właściwego stylu kierowania wobec nowo przyjętych osób
  • wypracowanie metod zwiększających motywację pracowników i ich zaangażowanie za powierzone zadania


Grupa docelowa: właściciele, menedżerowie, kierownicy sal

Czas trwania: 1 dzień (10:00-20:00)

Cena: 749 zł brutto

Cena obejmuje:

  • materiały szkoleniowe
  • lunch, przerwy kawowe i przekąskowe
  • konsultacje z trenerem w trakcie i po szkoleniu
  • certyfikat ukończenia szkolenia
  • wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia - bezcenna

Metody szkoleniowe: diagnoza, ćwiczenia, praca w grupach, zadania indywidualne na forum grupy, dyskusje, „burze mózgów”.

Miejsce szkolenia: Warszawa

Data: marzec 2019 - zapisy on-line

Program:
Szef jako lider zespołu – „Dawaj przykład innym”
- planowanie
- wiara w sukces
- działanie
Szef wobec rozwoju zespołu
- faza zależności
- faza różnicowania
- faza kryzysu odpowiedzialności
- bunt
-mania
-realne możliwości grupy
Delegowanie zadań i styl zarządzania wobec pracowników z pokolenia X;Y
Źródła motywacji członków zespołu
Pozafinansowe nagradzanie i docenianie pracowników
Konkursy sprzedażowe
Dopasowanie roli szefa w trakcie rozwoju kompetencji pracownika
Określenie dziennych obowiązków
Uczenie samodzielności pracowników
Podsumowanie. Pytania. Wnioski

Gwarancja H&R System

Osobom niezadowolonym z warsztatów zwracam całą kwotę za szkolenie.
Chcę mieć pewność, że proponowane przeze mnie rozwiązania będą przydatne w pracy !
Uczestnik, który skorzystał z gwarancji H&R System, zachowuje prawo do zatrzymania otrzymanych materiałów.

Zapisy on-line


*Uczestnicząc w Wydarzeniu wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z póz. zm).

Nasze referencje

Wykorzystanie ciasteczek (ang. cookies)

Pliki Cookies to informacje zapisywane przez serwer na dysku Twojego komputera. Informacje z plików cookies pozwalają dostosować wygląd strony internetowej do Twoich zainteresowań (np. decydują o treści reklamy, która pojawi się na witrynie). więcej>>

Polityka poufności danych serwisu www.hr-system.pl

Formularz Kontaktowy

wyślij

footer_logo_86

Biuro:
Aleja Spacerowa 25, Książenice
05-825 Grodzisk Mazowiecki

e-mail: biuro@hr-system.pl

Rafał Pasenik
501 586 482